Wydarzenia

Gala Wolontariatu 2021

Gala Wolontariatu 2021 Czwartek, 2 grudnia 2021 13:47 Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu oraz Stowarzyszenie Kierunek Przyszłość po raz pierwszy organizują Galę Wolontariatu 2021. Uroczystość ta jest okazją do podziękowań skierowanych w stronę Wolontariuszy oraz Koordynatorów Szkolnych Klubów Wolontariatu za ich bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 16 listopada 2021 13:14 Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w wysokości 21 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na

Aktywna tablica

Aktywna tablica Piątek, 5 listopada 2021 8:20 Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych