Wydarzenia

KARTA SENIORA

KARTA SENIORA Piątek, 14 stycznia 2022 11:55 Gmina Niedźwiedź przystąpiła do ogólnopolskiego programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM. W związku z powyższym zapraszamy seniorów z naszej gminy do składania wniosków.

Aktywna tablica

Aktywna tablica Piątek, 5 listopada 2021 8:20 Gmina Niedźwiedź otrzymała dotację celową w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych

GALERIA