Pierwsze paczki żywnościowe trafiły do osób niepełnosprawnych

Pierwsze paczki żywnościowe trafiły do osób niepełnosprawnych
 
Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Niedźwiedziu, 15 listopada br. pierwsze paczki żywnościowe trafiły do osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do pomocy rzeczowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Łącznie złożonych zostało 152 kart zgłoszenia, z czego 150, w tym 20 dzieci zakwalifikowano do programu. Wartość paczki to blisko 600 zł, a pozyskane na ten cel środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 90.000 zł
Paczki wydawane i rozwożone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu, który jest realizatorem programu z ramienia Gminy Niedźwiedź.
 
Z myślą o osobach leżących i poruszających się na wózku inwalidzkim również w ramach pozyskanych środków (6.000 zł) zakupiona zostanie waga krzesełkowa.
Nadmienić należy, że Gmina Niedźwiedź jest jedyną gminą Powiatu Limanowskiego i jedną z kilku Województwa Małopolskiego, która wystąpiła z wnioskiem i podjęła się realizacji programu dzięki czemu z pomocy rzeczowej skorzysta aż 150 niepełnosprawnych mieszkańców naszej społeczności.