OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BLASZAKA GOSPODARCZEGO I  

2 BRAMEK SPORTOWYCH

 Wójt Gminy Niedźwiedź podaje do publicznej wiadomości informację, że Gmina Niedźwiedź posiada w sprzedaży:

1.Używany blaszak gospodarczy z metalowym  stelażem i profilami o wymiarach: 6m x 3m,

2. Używane bramki metalowe sportowe w ilości 2 sztuk  o wymiarach 3x2m.

Przedmioty sprzedaży w stanie używanym można oglądać na terenie  przyszkolnym   w miejscowości Konina po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 18 3317 002 wew. 314 lub 315.

Zainteresowani zakupem proszeni są o złożenie propozycji cenowej w formie pisemnej do dnia 29.11.2021r. do godz. 10:00 lub w formie wniosku podając proponowaną cen brutto podając przedmiot sprzedaży  na adres: Urząd Gminy Niedźwiedź  34-735 Niedźwiedź 233, bądź mailowo na adres: gmina@niedzwiedz.iap.pl z dopiskiem w tytule lub na kopercie Wniosek na zakup blaszaka i bramek.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków o wyborze decyduje korzystniejszy (wyższy cenowo) wniosek o chęć zakupu.

Po wyborze wniosku z  najkorzystniejszą ceną brutto potencjalny Nabywca zobowiązany jest uiścić wpłatę na konto  w terminie 7 dni roboczych od otrzymanej faktury zapłaty.

W przypadku niedokonania zapłaty za zarezerwowany przedmiot sprzedaży w podanym wyżej terminie –podlega on dalszej sprzedaży.

Koszt ewentualnego demontażu, załadunku i transportu  przedmiotu sprzedaży z miejsca złożenia należy do Nabywcy.

Dokumentem uprawniającym do wywozu blaszaka, bramek z miejsca złożenia będzie dowód przelewu opłacenia faktury.

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Niedźwiedź, referat techniczno -inwestycyjny tel. kontaktowy 18 3317 002 wew. 314 lub 315 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Załącznik nr 1 stanowią fotografie poglądowe.