Gmina Niedźwiedź zakupiła nowy samochód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

W dniu 24 lipca 2022 odbyła się uroczysta Msza Święta z intencją dla kierowców i wszystkich podróżujących mieszkańców Gminy Niedźwiedź od Wójta Gminy Niedźwiedź Rafała Rusnaka  po której dokonano poświęcenia nowo zakupionego gminnego BUSA z przeznaczaniem dla osób niepełnosprawnych. Poświecenia dokonał ks. Tadeusz Korczak. W Mszy Świętej uczestniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Zakup mikrobusa przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w tym zabudowa do przewozu osób na wózku inwalidzkim był możliwy dzięki realizacji projektu pn.: ”Likwidacja barier transportowych  w Gminie Niedźwiedź -zakup „mikrobusa” dla osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D. Nowy Renault Trafic zastąpił wysłużonego VV z 2008 r. również przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Zakupiony nowy bus z 2022 roku do przewozu osób niepełnosprawnych posiada 9 miejsc siedzących w raz z kierowcą. Pojazd jest wyposażony w najazdy aluminiowe, mocowania i kotwiczenie dla jednego wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osobę na wózku inwalidzkim. Samochód posiada oznakowanie symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt pojazdu wyniósł 141 000,00 zł, w tym wkład własny Gminy Niedźwiedź wynosi 43 420,00 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON 97 580,00 zł. Celem projektu jest eliminacja barier i zapewnienie równego dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury społecznej m.in.. szkół specjalnych gdzie są zawożone i przywożone dzieci z Gminy Niedźwiedź 5 razy w tygodniu przez rok szkolny.