Zebranie Wiejskie

Sołtys wsi Podobin zwołuje zebranie wiejskie w dniu 07 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Podobinie. Tematem zebrania będą sprawy bieżące wsi.

W przypadku braku kworum drugie zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 14:15

W związku z ważnością spraw podejmowanych na zabraniu proszę o liczny udział.

 

                                                                        Sołtys Wsi Podobin
                                                                            Halina Bieniek