WODOCIĄGI GMINNE

WODOCIĄG  GMINNY

34-735 Niedźwiedź 233

tel. (18) 331-70-02 wew: 334


INFORMACJA

      W związku z licznymi skargami użytkowników wodociągu gminnego o nieprawidłowościach działania wodociągu oraz złej jakości wody  gminnej Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje że wszystkie prace związane z  remontami ,awariami, przyłączami  do sieci wodociągowej gminnej muszą być zgłaszane przed rozpoczęciem robót do tutejszego urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej) aby skutecznie    poinformować  o danej sytuacji użytkowników sieci wodociągowej.

Prosimy o poważne potraktowaniu tej sprawy. Informacja  dotyczy przede wszystkim właścicieli, zarządców nieruchomości oraz wykonawców realizujących tego typu prace. Niedostosowanie się do powyższego nakazu będzie skutkowało przekazaniem ww. naruszenia do właściwych organów.